Za potrebe našeg kupca EUROmodul je projektovao, razvio i proizveo sanitariju po meri prema veoma složenom i specifičnom zahtevu. Ova custom made sanitarija je postavljenja na naftnu plaformu i prilagođena je nestandardnim uslovima kao što su veoma niske temperature i veliki salinitet.

Spoljašnja konstrukcija i fasada, kao i unutrašnja obloga zidova i poda su izrađeni od najkvalitetnijeg materijala inox AISI 316 otpornog na koroziju.

Sanitarni modul je izrađen po meri i u svakom pogledu prilagođen postojećoj infrastrukturi naftne platforme. Rad sanitarnog modula je povezan sa centralnim vakuumskim sistemom i sa sistemom uzemljenja.Elektroinstalacije, njihov razvod i sistem ventilacije su izrađeni u EX standardu.

CUSTOM MADE sanitarni modul

Isprojektovali smo i proizveli sanitarni modul specifičnih dimenzija kako bi optimizovali troškove transporta i ispunili uslove utovarne/istovarne manipulacije i postavljanje modula na naftnu platformu.

Ugrađena oprema

EUROmodul „know how“ u saradnji sa našim višegodišnjim partnerima u izradi vakuumskih sanitarija su isprojektovali i izradili sistem koji obezbeđuje neometano funkcionisanje u zahtevnim uslovima korišćenja.