PREMIUM prefabrikovani montažni objekat za potrebe klinike u Luzern-u u Švajcarskoj. Objekat je projektovan kao “custom made” prema zahtevima kupca, na osnovu EUROmodul PREMIUM specifikacije modularne gradnje. Ukupne dimenzije monitranog objekta iznose 47m x 7,3m na dva sprata.