U skladu sa zakonima i propisima o zaštiti životne sredine, skladištenje zapaljivih i štetnih tečnosti mora biti izvedeno na način koji zadovoljava određene standarde. Kontejneri koji se koriste za skladištenje ovih materija često zahtevaju posebne elemente kako bi bili u skladu sa propisima.

Najčešće se radi o sledećim elementima:

  • Vatrootpornost
  • antikorozivna zaštita
  • Tankvane za zadržavanje tečnosti
  • Povećana nosivost poda
  • Sistemi za gašenje požara
  • Toplotna izolacija
  • Dodatna oprema: IBC kontejneri, police, kolica, palete, rampe za utovar…

EUROmodul proizvodi specijalne skladišne kontejnere za ove namene, u potpunosti prema Vašem zahtevu i u skladu sa relevantnim propisima.