Kontejnerske laboratorije proizvodimo sa specijalnom prilagođenom konstrukcijom u cilju zadovoljena potrebe česte promene lokacija. Odnosno, kod velikog broja utovara i istovara sa vozila ili prikolice.

Ovakve tehničke laboratorije uglavnom se koriste na bušotinama za smeštaj i rad osoblja na laboratorijskom ispitivanju nafte i gasa. Takođe, se koriste kao upravljačke jedinice u postupku  “cracking” proizvodnje gasa i sl.

Pored toga koriste se i kao mobilne medicinske laboratorije, ambulante i sl.

Euromodul kontejner za nadogradnju može se koristiti kao stacionarni obejakat sa mogućnošću česte promene lokacije. Opcionalno, instalirati na šasiju vozila kao i odgovarajuću prikolicu po zahtevu kupca.