Kontejnerski kompleks izrađen od EUROmodul visoko izoliranih EUROSTANDARD kontejnera za potrebe škole u Cirihu.