EUROmodul je projektovao i proizveo 18 objekata sastavljenih od 7 kontejnerskih modula izrađenih po meri za potrebe KDŽ (Kazahstanske državne železnice). Objekti će se montirati svakih 25 kilometara trase, a opremaju se telekomunikacionom opremom firmi Bombardier i Motorola za potrebe komunikacije vozova.