EUROmodulov know-how sažet je u inženjeringu i proizvodnji PREMIUM modularnog objekta – dečijeg vrtića. Modularni dečiji vrtić sastavljen je na lokaciji u Švajcarskoj iz različitih dimenzija modula, 6,0 m i 7,2 m dužine s ukupnom površinom od 400m2. Enterijer se sastoji od četiri učionice, tri sanitarna korisnička prostora, spavaonica, kuhinje i igraonica. EUROmodul PREMIUM modularni objekti spadaju u grupu  energetski efikasnh objekta izrađenih od visoko kvalitetnih materijala.