Dve polu automatizovane javne sanitarije, proizveli i isporučili smo za poznatog partnera iz Ukraine koji će iste montirati u glavnom gradu Kijevu. U sanitarije je ugrađena anti vandalska oprema poput EUROmodul umivaonika sa automatskim upravljanjem vode, sapuna i vazduha, anti vandalski EUROmodul dozator WC papira te ostala oprema.