Uspešno isporučeno i montirano pet sanitarnih čvorova za novu zgradu ‘Croatia Osiguranje’ u Zagrebu. Izuzetno zahtevna montaža na pet spratova zgrade.