Fabrika EUROmodul Nova Pazova je proizvela i isporučila prva tri specijalna kontejnera za firmu SWAN iz Švajcarske.

Specijalni kontejneri namenjeni su za smeštaj merne opreme za ispitivanje kvaliteta vode.