Proizvodnja EUROmodul javnih sanitarnih objekata za grad Moskvu je dosad najveći i najkompleksniji izazov i projekat u naših 23 godine rada. Dizajn i tehničke zahteve sanitarije je odredila uprava grada Moskve, a iste je logistika i operativa EUROmodula pretvorila u proizvod.

Javna sanitarija je autonomna, potpuno nezavisna od dovoda tehničke vode i kanalizacije na lokaciji, što omogućava jednostavno premeštanje sanitarije na nove lokacije po potrebi. Anti vandalni koncept je primenjen u svim aspektima proizvodnje. Unutarnji korisnički prostor je opremljen sa EUROmodul automatskom jedinicom za pranje i sušenje ruku izrađenom od inoxa kao i vakuumska WC školjka.

Oba korisnička prostora javne sanitarije su izrađena sa vakuum sistemom WC školjki te tankovima za tehničku vodu i fekalije. Intergrisani, automatski vakumski sistem pri ispiranju inox WC školjke koristi samo 1,2 litre u odnosu na standardno ispiranje od 9 litara.

EUROmodul je razvio sistem grejanja i ventilacije u korisničkim prostorima prema zahtevanim klimatskim uslovima grada Moskve, gde je prosečna temperatura u zimskim mesecima ispod -10°C

Konstanta temperatura korisničkih prostora javne sanitarije tokom zimskog perioda je od 10°C do 15°C. Sanitarija je kompletno vatrootporna do 120 minuta te konstruisana da zaštiti maksimalno okolinu u slučaju unutrašnjeg požara, a sve prema zahtevima grada Moskve.

Nakon što je projekt definisan od strane odeljenja prodaje, proizvodnje i logistike, dali smo najbolji know-how koji posedujemo kako bi izradili projekat u roku prema potrebama kupca.

Proizvodnja delova za javnu sanitariju se vršila u našim fabrikama u Hrvatskoj i Srbiji. Cilj je bio dizajnirati, projektovati i proizvesti 200 komada javnih sanitarija u roku od 80 dana.

Proizvodnja i logistika projekta izvršena je u proizvodnim pogonima ukupne površine cca 5150 m2. Na projektu je radilo više od 150 ljudi organizovanih u tri smene, što je omogućilo proizvodnju od 7 komada gotovih javnih sanitarija po danu. Proizvodnja se odvijala u avgustu i septembru 2013 godine.