Projektirali smo i proizveli kontejner po meri (custom made) za potrebe tehničke službe održavanja Švajcarskih železnica. Proračun konstrukcije kontejnera je u skladu sa proračunatim dinamičkim opterećenjima kontejnera koja nastaju pri silama ubrzavanja, kočenja i kretanja voza – lokomotive.

Posebni vagon za Švajcarske železnice (SBB)

Švajcarske železnice (SBB) periodično pregledavaju mostove i potporne zidove sa ​​posebnim inspekcijskim vagonom. Ovaj vagon je opremljen posebnom dizalicom, sa generatorom i modulom za usluge i smeštaja u sobi. Svi objekti moraju da ispune opsežne i vrlo detaljne zahteve. to uključuje vek trajanja od 50 godina, otpornost na vremenske uslove tokom eksploatacije na visinama do 2000m, vožnje brzine do 120 km/h, operativne sposobnosti u temperaturnom području između -25° do + 45°C

Evropski železnički standardi 5510-2 i standardi za zaštitu od požara

Svi građevinski materijali koji se koriste moraju biti u skladu sa evropskim železničkim standardima 5510-2 i normama zaštite od požara u transportnoj industriji EN 45545-2 SN HL2 / DIN S2 / 3. Svaki ugrađeni materijal podleže odobrenju i mora biti odobren od strane SBB.

Sva proizvodnja podleže geometriji železničkih standarda

Sva proizvodnja podleže geometriji železničkih standarda, što znači da je sa klasičnom kubičnim kontejnerom slična samo unutrašnja visina 2.05m dostupna.

Kao podizvođač Josef Meyer Švajcarskih Železnica AG i dobavljač njihovih modula, zajedno smo radili sa našim kupcima na razvoju modularne konstrukcije analognog klasičnom železničkom putničkom vagonu s kontinuiranim zakrivljenim krovom i nadstrešnicom na obe strane. Kućište modula je pocinkovana metalna konstrukcija, svi delovi su zavareni i višeslojno bojeni.

Tehnički opis kontejnera

Objekat je dimenzija 2700x5500x2923mm, sa zaobljenim krovom radijusa 2000mm. Krov konzolno prelazi preko čelne konstrukcije za 1000 mm sa svake strane. Konstrukcija se sastoji od pocinkovanih profila, sa ojačanjima u krovu i kasetama u zidu koje učvrščuju objekat od opterećenja koja se pojavljuju prilikom kretanja voza. Zidovi i krov su izolovani sa kamenom vunom d=100mm, dok je na podu postavljena cementna iverica i PVC obloga. Zidovi i krov su obloženi limenim kasetama. Ceo objekat je obojen specijalnim premazima i bojama po specifikaciji švajcarskih železnica.

Interijer kontejnera

Unutrašnjost kontejnera pripremljena je za instalaciju elektronike – upravljačkih jedinica i alata za upravljanje pogonima za održavanje železnica. Projekat interijera je izveden u skladu sa viskom industrijskim standardom sa svim potrebnim sertifikatima za upotrebu.

EUROmodul Know-How

U mogućnosti smo da ponudimo brzo i kvalitetno rešenje projektovanja i proizvodnje specijalnih montažnih objekata za razne potrebe.