EUROmodul projektuje i proizvodi specijalne kontejnere, u potpunosti opremljene za razčičite zahteve klijenata u oblasti data centara. Kontejneri su proizvode kao u potpunosti prefabrikovani moduli koji su spremni za brzu isporuku i ugradnju aktivne opreme.

EUROmodul data kontejneri su potpuno opremljeni sa sistemom za detekciju i gašenje požara, grejanja i hlađenja, ventilacije i sl. Takođe, po konkretnom zahtevu korisnika dodatno ih opremamo i sa UPS i racks.

Data kontejnere proizvodimo u standardnim dimenzijama od 6 ili 12 metara ili u posebnim dimenzijama po zahtevu kupca.

Kontejneri su zaštićeni od oštećenja usled:

  • dima i vatre
  • provale
  • vode i prašine
  • eksplozije

Kontejnere proizvodimo pa individualnom zahtevu sa različitim varijacijama:

individualni izgled završne fasade, dimenzije i raspored prostorija i instalacija po zahtevu

DATA ROOM-ovi

Pored data kontejnara kao nezavisnih spoljnih modula, EUROmodul izgrađuje i data rooms unutar već postojećih trajnih objekata sa sličnim nivoom zaštite kao i data kontejnere.

Razlika je nivou zaštite u slučaju eventualnog akcidenta (npr. požara) kada se objekat gasi intervencijom vatrogasaca. Zbog oštećenja koja nastaju od vode prilikom gašenja objekta, može doći do značajnog oštećenja unutrašnje opreme instaliranu u data rooms koji su zaštićeni od požara.

Kvalitet proizvoda

U cilju ostvarivanja dugoročne poslovne saradnje sa partnerskim kompanijama ali i krajnjim kupcima sve naše poslovne procese realizujemo kroz ISO standarde kvalitetata i to:

ISO 9001-2015
ISO 14001: 2105
OHSAS 18001:2008
ISO 3834-2:2005
EN 1090-1:2009 + AI:2011