Za potrebe Švajcarske carine na graničnom prelazu projektovali smo i proizveli po meri PREMIUM montažni objekat kancelarijske namene, sastavljen od osam PREMIUM modula spojenih u celinu ukupnih dimenzija 19,6m x 5m sa dodatnim sekundarnim krovom dimenzija 20m x 6,6m.

PREMIUM montažni objekt

PREMIUM je najviša klasa EUROmodul montažne gradnje koja spada u nisko energetske objekte. Montažni objekat koji smo projektovali i proizveli za potrebe Švajcarske carine napravljen je od osam modula F30 klase vatrootpornosti zidova dimenzija 2,45m x 5m sa klasičnim tipom fasade izrađene od metalnih kaseta bojenih u RAL boju po zahtevu kupca. Termoizolacija je izvedena od mineralne vune debljine 200mm, parnim i zvučnim branama kao i gips pločama kao završnom unutrašnjom oblogom zidova.

Prozori su izvedeni of EUROmodul PVC PREMIUM profila sa troslojnim staklom termo provodljvosti Uw=1,0 W/m2K sa mogućnosti otvaranja na „V“ kao i protivprovalne roletne sa termičkom kutijom. Vrata su izvedena od EUROmodul ALU PREMIUM profila sa termoprekidom i troslojnim staklom iste termičke vrednosti kao i PVC prozori. Vrata i prozori opremljeni su INOX ( AISI 304 ) ručkama i panik push-bar letvom.

Eleketroinstalacije su izvedene prema zahtevnim Švajcarskim normama u skladu sa VDE standardom.
Sekundarni krov dimenzija 20m x 6,7m izveden je od toplo cinkovanih profila sa proračunom opterećenja čelične konstrukije krova po m2 za snežne nanose prema datoj lokaciji montaže.

Dostava i montaža

Prefabrikovani moduli isporučeni su na lokaciju sa ukupno 4 kamiona – šlepera, istovareni i montirani sa dizalicom. Temelje objekta pripremio je investitor u skladu sa podlogama proizvođača modula.

Energetska efikasnost i ekološka prihvatljivost

Energetska efikasnost i ekološka prihvatljivost svakako je jedna od prednosti montažnih objekata. Niskoenergetski standard moguće je postići i kod klasične gradnje, ali tada to znači dodatnih desetak centimetara toplotne izolacije. Time se debljina standardnog vanjskog zida povećava na preko 40 cm, što direktno utiče na smanjenje neto korisne površine objekta.

Konkretno, niskoenergetska montažna kuća ima oko 10% veću neto korisnu površinu od zidanog objekta istih karakteristika. To znači da kod bruto površine od oko 100 m2 (kakva je ova instalacija), odabirom montažne gradnje dobija se cela jedna prostorija više nego kod klasične zidane gradnje istih karakteristika. Takođe, montažni objekat je osetno lakši od klasične, pa je temeljenje jednostavnije i jeftinije.